Pár slov na úvod...

V mesiaci Jelenej ruje roku 2002, zasadla pri ohni z elektrického krbu, tlupa roztrúsených osamelých jazdcov, ktorá nechcela brázdiť prériou sama. Pri zapálení "dýmky mieru" a pití "ohnivej vody", sme v kruhu a za zvuku tantamov, stvorili motorkársky klub, ktorý dostal názov M.C. INDIAN´S. Začiatkom roku 2005 sme doplnili náš názov na C.M.C. INDIAN´S.

Naša 11 členná zakladajúca kmeňová rada, chcela ukázať schopnosť uvažovať a jednať v záujme všetkých a uzniesla sa nasledovne: ( Máme minimálne stanovy, povinnosti a pravidlá, ale chceme spoločne v kruhu priateľov podnikať dlhé cesty, vnímať vietor na tvári, počúvať hlas vetra v stromoch, bezprostredne prežívať prírodu a mnoho iného. )

1. kmeňový prírastok po ročnom spolužití, raz za rok týždenná poznávacia jazda, usporiadať "Tanec Slnka"

Tak ako vták roztiahne krídla, letí vo výškach, by sme aj mi chceli vysadnúť do naších sediel a brázdiť krajinou 80 km rýchlosťou so šatkou na hlave. Všetky starosti hodiť za hlavu a preháňať sa šírimi pláňami, panenskými lesmi. Ak to nieje možné, tak sa chceme aspoň snažiť, pri naších spoločných spanilých jazdách niečo zažiť.

2. žena

Žena sa mohla stať náčelníkom alebo dokonca sedieť vo vojnovej rade a tu boli jej názory cenené, lebo panoval názor, že jej pôžitok materskej lásky zaisťuje, že sa bude snažiť vyhnúť konfliktom, ktoré niesú potrebné. A preto sme povolili, do nášho klubu, vstupovať aj ženám.

3. ukončenie členstva

Dobrovolné alebo ak náš Indián "stratí tvár", a to po schválení aspoň 8 členov z Kmeňovej rady. Farby mu ostávajú.

Náš klub C.M.C. INDIAN´S pozostáva z dvoch kmeňov - bratislavsky a malacky s jedným náčelníkom (prezidentom). Rozlíšili sme farby klubu, aby už pri pohlade boli vidieť rozdieli členov a tandemových členov.

Bližšie o našich farbách už na inom mieste.